Aktualności » KONSULTACJE DLA UCZNIÓW
18/05/2020

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których
od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. O sposobie przeprowadzania konsultacji poinformujemy zainteresowanych w najbliższym czasie.

Konsultacje dla wszystkich ósmoklasistów będą odbywały się o ustalonej wcześniej
z nauczycielem i uczniem godzinie. Uczeń lub rodzic jest proszony o poinformowanie wychowawcy o chęci skorzystania z konsultacji z danego przedmiotu z dwudniowym wyprzedzeniem.

UWAGA!!!

Uczniowie kl. VIII, którzy nie wykazali się obecnością, zadowalającą aktywnością na zajęciach prowadzonych zdalnie w okresie od 25 marca i nadal i z tego powodu mają duże zaległości, będą  mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami i specjalistami w szkole, żeby zaliczyć zaległości. 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji
ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Zasady ustalania terminów i godzin spotkań są takie same jak dla klasy VIII.

Uczniowie kl. IV - VI, którzy nie wykazali się obecnością, zadowalającą aktywnością na zajęciach prowadzonych zdalnie w okresie od 25 marca i nadal i z tego powodu mają duże zaległości, będą  mogli skorzystać z możliwości zaliczenia zaległych partii materiału przed ustaleniem ocen rocznych.

Od 1 czerwca będzie możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Zapraszamy, czekamy

Renata Skrzeczek
Dyrektor

« powrót