KONTRAST CZCIONKA: A- A A+

„Profilaktyka AIDS/HIV”

02/12/2022

 Zobacz obraz źródłowy​1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Młodzież z klasy VII i VIII realizuje program „Profilaktyka AIDS/HIV”. Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi: „Wyrównujmy” (ang. Equalize) i jest wezwaniem do działania.

Dane UNAIDS dotyczące globalnej odpowiedzi na HIV pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat pandemii COVID-19 i innych światowych kryzysów, postęp w walce z AIDS spowolnił. Pozostało tylko osiem lat do osiągnięcia wyznaczonego na 2030 rok celu, jakim jest wyeliminowanie AIDS jako globalnego zagrożenia dla zdrowia. Wszyscy musimy włączyć się w działania, aby również pomóc w tej walce.

Nasz uczeń potrafi dyskutować na temat problemu AIDS, jest świadomy zagrożeń jakie niesie życie w społeczeństwie, uczy się tolerancyjnej postawy wobec osób chorych, zdobywa umiejętności pracy w grupie. Kształtujemy refleksyjną postawę wobec człowieka i różnych sytuacji życiowych.

Paulina Sutor-Głodzik

Projekt „Żyj z sensem, czyli małopolski program logoprofilaktyczny”

19/11/2022

    Nasza szkoła bierze udział w pierwszym małopolskim projekcie profilaktycznym, inspirowanym logoterapią Viktora Frankla: „Żyj z sensem”.

Udział w tym projekcie przyczynia się do kreatywnego rozwoju oraz urozmaicenia zajęć wychowawczych i plastycznych uczniów, ich wspólnej rozmowy, działania, zabawy, ale też refleksji. Poprzez realizacją zajęć możemy zapobiegać wielu problemom, zachowaniom ryzykownym oraz pustce duchowej młodego pokolenia. Osoby w każdym wieku znajdą coś dla siebie, a może zostaną wyposażeni w skrzydła tak potrzebne, by odkrywać świat i siebie na nowo.

Paulina Sutor-Głodzik

Szkoła uczestniczy w projekcie ESA - Edukacyjna Sieć Antysmogowa

10/11/2022

Nasza szkoła przystapiła do projektu ESA, realizowanego przez NASK. Projekt ten służy zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, nauczycieli w zakresie ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. W ramach projektu koordynatorzy prowadzą działania edukacyjno-informacyjne w obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia. 

Koordynatorzy szkolni uczestniczyli w szkoleniach na temat smogu.

Pierwsze lekcje dla uczniów o smogu już za nami. Zajęcia zostały przeprowadzone w klasach: 3,4,5,6,8 przez pedagoga szkolnego. Miały na celu:

1. Zapoznanie uczniów z tematyką zanieczyszczenia powietrza, szczególnie smogu.

2. Poznanie przyczyn występowania smogu oraz sposobów walki ze smogiem.

3. Poznanie negatywnych skutków zdrowotnych powstających na skutek długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem.

4. Kształtowanie nawyku właściwego zachowania podczas dni z przekroczoną normą pyłów w powietrzu.

Szkoła brała udział także w konkursie: "Razem działamy, czysto oddychamy", który polegał na przygotowaniu formularza o działaniach szkoły zmierzających do poprawy jakości powietrza w okolicy. 

Paulina Sutor-Głodzik

Realizacja programu "Trzymaj Formę!" w roku szkolnym 2022/2023

16/10/2022

„ZDROWE LEPIEJ SMAKUJE-NASZ ORGANIZM NA WALKĘ Z CHOROBĄ PRZYGOTOWUJE!”

W ramach realizacji programu z zakresu profilaktyki TRZYMAJ FORMĘ wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia na temat zdrowej żywności i zdrowego stylu życia. Uczniowie przygotowali zdrowe posiłki. Przekonali się, że warzywa stanowią pyszny dodatek do kanapek oraz mogą być kolorowym i zdrowym posiłkiem.

8 listopada obchodziliśmy także Dzień Zdrowego Śniadania. 

Została przeprowadzona ankieta dla uczniów na temat zdrowego trybu życia. Wyniki już wkrótce!

Temat zdrowego odżywiania stanowi przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu uczniów z klas VI - VIII na temat zdrowego stylu życia.

Aby zachować zdrowie i dobrą formę, wystarczy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Bądź aktywny, Trzymaj formę!;

2. Staraj się, aby Twoja dieta była urozmaicona i odpowiednio zbilansowana;

3. Jedz warzywa i owoce - powinny stanowić połowę tego, co jemy;

4. W posiłkach uwzględniaj produkty zbożowe, najlepiej te z pełnego przemiału;

5. Spożywaj codziennie przynajmniej 3 porcje mleka. Mleko możesz zastąpić naturalnym jogurtem, kefirem i częściowo - serem;

6. Jedz codziennie produkty, które są źródłem białka, takie jak chude mięso, ryby, jaja i nasiona roślin strączkowych, a także orzechy;

7. Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych na rzecz tłuszczów roślinnych;

8. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów - minimum 1,5 litra dziennie.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Paulina Sutor-Głodzik

Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2022 r.

06/04/2022

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Tegoroczny ŚDZ będzie obchodzony pod hasłem „Nasza planeta, nasze zdrowie”. Celem ŚDZ 2022 jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na:

- problem zanieczyszczenia powietrza (przyczyny, skutki)

- problem nadmiaru odpadów na Ziemi (np. dzikie wysypiska, śmieci w zbiornikach wodnych, na szczytach gór, w kosmosie)

- niezdrowa żywność (żywność wysokoprzetworzona, dodatki do żywności, żywność typu fast-food, napoje energetyczne, zbyt duża ilość cukru w diecie)

- problem wycinania lasów (deforestacja): przyczyny, skutki.

Nasza szkoła podjęła działania, aby włączyć się w OBCHODY ŚDZ 2022. Uczniowie z klas I – VIII omówili wybrany problem na lekcjach oraz przygotowali na ten temat plakaty, rysunki, napisy, hasła, książeczki, modele przestrzenne i inne materiały. Nasz kącik edukacyjno-informacyjny na temat zagrożeń znajduje się na szkolnym korytarzu w budynku A na I piętrze. Cieszy się dużym zainteresowaniem. W ten sposób dzielimy się wiedzą i pomysłami. Cała społeczność szkolna ma dostęp do informacji o ŚDZ!

Drużyna Sir-Petera

22/03/2022

„Drużyna SIR PET-ERA” jest akcją społeczno-edukacyjną, która powstała z troski o środowisko. Jej celem jest zwiększanie świadomości dotyczącej segregacji odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych. Uczniowie klasy III zostali zgłoszeni do programu i uczestniczyli w zajęciach na temat prawidłowej segregacji odpadów, dalszych losów butelki PET, produktów które mogą powstać po przetworzeniu butelek PET. 

Zajęcia prowadziła pani Paulina Sutor-Głodzik.

Światowy Dzień Rzucania Palenia - 18 listopada 2021 r.

18/11/2021

W dniu 18 listopada 2021 r. obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Co roku w trzeci czwartek listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Tego dnia zachęcamy wszystkich palaczy, aby przynajmniej na jeden dzień podjęli próbę zaprzestania palenia. Problem palenia tytoniu jest w Polsce wciąż aktualny – codziennie w naszym kraju pali papierosy co trzeci mężczyzna (31%) oraz co piąta kobieta (18%). Palenie tytoniu jest przyczyną zachorowań na choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego i krążenia. W krajach europejskich co piąty przypadek raka jest powodowany przez palenie papierosów. Konsekwencje uzależnienia od tytoniu dotykają nie tylko osobę paląca, ale również jej bliskich. Bierne palenie podnosi ryzyko zachorowania na raka płuca o jedną czwartą, zwiększa także zagrożenie rakiem krtani i przełyku. Szkodliwe jest nawet przebywanie w pomieszczeniach przesyconych zapachem dymu tytoniowego. Odstawienie papierosów jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania, a nawet przedwczesnej śmierci z powodu chorób odtytoniowych. Rzucenie palenia i utrzymanie abstynencji ułatwia pomoc specjalistów.

Nasi uczniowie przygotowali cegiełki z hasłami namawiającymi do rzucania palenia. Z nich zbudowaliśmy mur przeciw papierosom!

Paulina Sutor - Głodzik

Profilaktyka HIV/ AIDS

17/11/2021

Uczniowie z klasy VIII oraz z klasy VII wzięli udział w realizacji programu z zakresu Profilaktyki AIDS/HIV. Program wpisuje się w realizację Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Jego cele to:

- Podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

- Rozwijanie u uczniów zainteresowań problemem HIV/AIDS.

- Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Uczniowie otrzymali materiały z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Myślenicach: broszury dla młodzieży, książeczki o wirusie HIV/chorobie AIDS oraz wykonali własne ulotki dla rodziców.

Paulina Sutor - Głodzik, pedagog szkolny

Psia lekcja

27/10/2021

Nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Psia lekcja”. Jest to nowy bezpłatny program Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych (klas 0-3) i placówek wychowawczo-oświatowych. Uczestnicząc w programie uczniowie otrzymują podstawową wiedzę z obszaru potrzeb psa, sposobów komunikacji oraz tego jak może pomagać innym. Zdobytą wiedzę będzą mogli wykorzystać w działaniu! Program wprowadza w zagadnienia opieki nad psami, komunikacji psów i o tym jak zachowywać się bezpiecznie przy psie. Zajęcia lekcyjne i działania dostosowane są do wieku uczniów i uczennic szkoły podstawowej.

Profilaktyczne programy edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022

25/09/2021

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach działań prozdrowotnych realizowane będą profilaktyczne programy edukacyjne.

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z przyczyn umieralności w wieku dorosłym, należy jak najwcześniej prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową. W związku z tym uczniowie będą korzystać z programów: „Czyste Powietrze Wokół Nas” dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli oraz ich opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Adresatami programu „Nie pal przy mnie, proszę” są uczniowie z klas I – III. Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Celem głównym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Podczas realizacji dzieci zdobywają informacje na temat zdrowia, wzrasta u nich poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz świadomość zagrożenia związanego z biernym paleniem.

Dla uczniów z klas IV – VIII proponujemy program „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Jego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Program „Trzymaj Formę!” kształtuje prozdrowotne nawyki wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie. W odpowiedzi na aktualne zagrożenia zdrowotne włączamy się w realizację programów edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce.

W klasie VII – VIII zastanowimy się nad profilaktyką czerniaka - program „Znamię! Znam je?”.

Ponadto prowadzimy działalność edukacyjno - profilaktyczną w oparciu o Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich.

Serdecznie zapraszam do udziału w realizacji programów.