KONTRAST CZCIONKA: A- A A+

Organizacja DBI 2022 w naszej szkole

14/03/2022

Nasza szkoła w tym roku po raz kolejny włączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu DBI. Dzień ten obchodzony był 8 lutego 2022, ale w szkole zrealizowaliśmy kilka ważnych inicjatyw związanych z bezpieczeństwem w sieci. Uczniowie, rodzice i nauczyciele podjęli szereg działań, aby dotrzeć z informacją do każdego ucznia, sprowokować go do refleksji nad korzyściami i zagrożeniami płynącymi z Internetu. Akcje koordynował pedagog szkolny.

1. Uczniowie klasy III uczestniczyli w zajęciach online „Sieciaki. Poznaj Bezpieczny Internet” zorganizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.

2. Uczniowie i rodzice z klas VII – VIII a także wychowawcy tych klas brali udział w szkoleniu z zakresu CYBERPRZEMOCY. Uzyskali informację na temat zagrożeń w sieci, możliwych dróg pomocy dla ofiar i sprawców przemocy w sieci, zasad bezpiecznego korzystania w sieci, przyczyn uciekania młodzieży w świat mediów, kar i środków wychowawczych dla osób stosujących cyberbullying.

3. Rodzice i uczniowie zaangażowali się w szkolną akcję „GRA PLANSZOWA O BEZPIECZEŃSTWIE W INTERNECIE”. Przygotowane gry są kolorowe i świetnie opracowane pod względem merytorycznym. Dzielimy się nimi, aby każdy uczeń mógł od innej strony poznać zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Korzystanie z gier planszowych ma liczne korzyści: wspólne spędzanie czasu i rozmowy, respektowanie zasad, wdrażanie do cierpliwości.

4. Wykonaliśmy gazetkę ścienną z pracami uczniów na temat zasad bezpiecznego korzystana z Internetu.

W wyniku podjętych inicjatyw, skłoniliśmy młodych internautów do refleksji nad korzyściami i zagrożeniami płynącymi z sieci, wskazaliśmy naszym uczniom, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mogą mieć wpływ na ich realne życie. Mamy nadzieję, że uczniowie w wyniku tych działań, unikną wielu niebezpieczeństw związanych z Internetem i będą świadomie surfować w Internecie.

Paulina Sutor - Głodzik