Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Klasa I 1. EW (s.1)
2. EW (s.1)
3. Zaj. komp. (s.2)
4. Mat (s.1)
1. EW (s.1)
2. WF (SG)
3. Mat (s.1)
4. j. angielski (B)
1. EW (s.1)
2. WF (SG)
3. Mat (s.1)
4. religia (s.B)
5. EW (s.1)
1. EW (s.1)
2. WF (SG)
3. Mat (s.1)
4. EW (s.1)
5. religia (s.B)
1. EW (s.1)
2. EW (s.1)
3. Mat (s.1)
4. j. angielski (s.1)
5. EW (s.1)
Klasa II 1 -
2. WF (SG)
3. EW (s.B)
4. EW (s.B)
5. EW (s.B)
6. religia (s.B)
1 -
2. j. angielski (s.B)
3. WF (SG)
4. EW (s.B)
5. EW (s.B)
6. EW (s.B)
1 -
2. religia (s.B)
3. EW (s.B)
4. EW (s.B)
5. EW (s.B)
6. EW (s.B)
1 -
2. j. angielski (s.B)
3. EW (s.B)
4. zaj. komp. (s.2)
5. EW (s.B)
6. EW (s.B)
1 -
2. WF (SG)
3. EW (s.B)
4. EW (s.B)
5. EW (s.B)
Klasa III 1. zaj. komp. (2)
2. EW mat. (s.K)
3. EW (s.K)
4. EW (s.K)
5. j. angielski (s.K)
1. EW (s.K)
2. EW (s.K)
3. religia (s.K)
4. EW mat. (s.K)
5. EW mat. (s.K)
1. EW (s.K)
2. EW (s.K)
3. j. angielski (s.K)
4. EW mat. (s.K)
5. WF (SG)
1. EW (s.K)
2. EW (s.K)
3. religia (s.K)
4. EW mat. (s.K)
5. WF (SG)
1 -
2. EW mat. (s.K)
3. WF (SG)
4. EW (s.K)
5. EW (s.K)
6. EW (s.K)
Klasa IV 1. j. polski (s.B)
2. matematyka (s.B)
3. j. angielski (s.1)
4. WF (SG)
5. historia (s.2)
1. j. polski (s.B)
2. matematyka (s.1)
3. Inf (s.2)
4. WF (SG)
5. j. polski (4)
1. j. angielski (s.B)
2. przyroda (s.1)
3. j. polski (s.2)
4. zaj. wych. (s.2)
5. religia (s.K)
6. WF (SG)
1. zaj. tech. (s.B)
2. muzyka (s.2)
3. j. polski (s.4)
4. j. angielski (s.B)
5. matematyka (s.1)
6. WF (SG)
1. przyroda (s.2)
2. matematyka (s.B)
3. j. polski (s.K)
4. plastyka (2)
5. religia (s.4)
6. WDŻ (2)
Klasa V 1. zaj. tech. (s.K)
2. plastyka (s.2)
3. matematyka (s.4)
4. j. polski (s.2)
5. WF (SG)
6. historia (s.2)
1. biologia (s.2)
2. matematyka (s.4)
3. j. angielski (s.B)
4. j. polski (s.2)
5. religia (s.2)
6. zaj. wych. (s.2)
1. zaj. komp. (2)
2. geografia (s.2)
3. WF (SG)
4. j. polski (s.4)
5. matematyka (s.2)
1. matematyka (s.2)
2. j. polski (s.1)
3. j. angielski (s.3)
4. WF (SG)
5. muzyka (s.K)
1. matematyka (s.1)
2. j. polski (s.2)
3. j. angielski (s.2)
4. WF (SG)
5. historia (s.2)
6. religia (s.2)
7. WDŻ (4)
Klasa VI 1. matrmatyka (s.4)
2. j. polski (s.4)
3. WF (SG)
4. historia (s.4)
5. zaj. wych. (s.4)
6. j. angielski (s.4)
1. matrmatyka (s.4)
2. Inf (2)
3. j. polski (s.4)
4. muzyka (s.4)
5. WF (SG)
6. religia (s.4)
1. matrmatyka (s.4)
2. j. angielski (s.4)
3. geografia (s.4)
4. WF (SG)
5. j. polski (s.4)
1. j. angielski (s.4)
2. matrmatyka (s.4)
3. WF (SG)
4. j. polski (s.4)
5. historia (s.4)
6. tech. (s.4)
0. kółko mat. (s.4)
1. j. polski (s.4)
2. biologia (s.4)
3. plastyka (s.4)
4. religia (s.4)
5. WDŻ (s.4)
Klasa VII
Klasa VIII 1. geografia (3)
2. WOS (s.3)
3. matematyka (s.3)
4. j. angielski (s.3)
5. j. polski (s.3)
6. WF (SG)
7. chemia (s.3)
1. j. polski (s.3)
2. j. polski (s.3)
3. matematyka (s.3)
4. matematyka (s.3)
5. j. niemiecki (s.3)
6. WF (SG)
7. religia (s.3)
8. EDB (s.3)
1. WOS (s.3)
2. matematyka (s.3)
3. biologia (s.3)
4. j. angielski (s.3)
5. zaj. wych. (s.3)
6. j. polski (s.3)
7. chemia (s.3)
1. j. polski (s.3)
2. matematyka (s.3)
3. inf. (2)
4. religia (s.3)
5. j. niemiecki (s.3)
6. historia (s.3)
7. WF (SG)
0. j. angielski (3)
1. fizyka (s3)
2. fizyka (s3)
3. matematyka (s.3)
4. j. polski (s.3)
5. WF (SG)
6. historia (s.3)
7. WDŻ (s.2)