Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Klasa I 1. EW (s.B)
2. EW (s.B)
3. EW (s.B)
4. EW (s.B)
5. religia (s.B)
1. EW (s.B)
2. EW (s.B)
3. WF (SG)
4. j. angielski (B)
5. religia (s.B)
1. EW (s.B)
2. WF (SG)
3. EW (s.B)
4. EW (s.B)
1. EW (s.B)
2. WF (SG)
3. EW (s.B)
4. j. angielski (B)
1. EW (s.B)
2. EW (s.B)
3. Zaj. komp. (s.2)
4. EW (s.B)
Klasa II 1 -
2. WF (SG)
3. religia (s.K)
4. EW mat. (s.K)
5. EW (s.K)
6. EW (s.B)
1 -
2. EW mat. (s.K)
3. j. angielski (s.B)
4. WF (SG)
5. EW (s.1)
6. ppp (s.B)
1 -
2. religia (s.B)
3. EW mat. (s.K)
4. EW (s.K)
5. EW (s.B)
6. kółko (s.B)
1 -
2. zaj. komp. (s.2)
3. j. angielski (s.1)
4. EW mat. (s.1)
5. EW (s.B)
6. EW (s.B)
1 -
2. EW (s.K)
3. EW (s.K)
4. EW mat. (s.K)
5. WF (SG)
Klasa III 1 -
2. EW (s.K)
3. EW (s.1)
4. j. angielski (s.1)
5. EW mat. (s.1)
6. religia (s.1)
1. EW (s.K)
2. WF (SG)
3. EW mat. (s.K)
4. religia (s.K)
5. EW (s.K)
1. EW (s.K)
2. EW (s.K)
3. j. angielski (s.1)
4. EW mat. (s.1)
1. EW mat. (s.1)
2. EW (s.B)
3. WF (SG)
4. zaj. komp. (2)
5. EW (s.1)
1. EW (s.K)
2. WF (SG)
3. EW mat. (s.B)
4. EW (s.1)
5. EW (s.1)
Klasa IV 1. j. polski (1)
2. matematyka (1)
3. przyroda (2)
4. plastyka (2)
5. zaj. tech. (s.K)
1. j. angielski (1)
2. j. polski (1)
3. przyroda (1)
4. zaj. komp. (2)
5. WF (SG)
6. WDŻ (2)
1. j. angielski (1)
2. matematyka (1)
3. j. polski (2)
4. WF (SG)
5. religia (2)
6. historia (1)
1. j. polski (2)
2. j. angielski (1)
3. matematyka (4)
4. muzyka (s.K)
5. zaj. wych. (2)
6. WF (SG)
1. j. polski (1)
2. matematyka (1)
3. religia (1)
4. WF (SG)
Klasa V 1. matematyka (4)
2. geografia (4)
3. j. angielski (4)
4. j. polski (4)
5. WF (SG)
6. historia (4)
1. matematyka (4)
2. j. angielski (4)
3. j. polski (4)
4. zaj. wych. (4)
5. muzyka (4)
6. WF (SG)
1. historia (4)
2. j. polski (4)
3. WF (SG)
4. religia (4)
5. j. angielski (4)
6. kółko mat. (4)
1. biologia (4)
2. matematyka (4)
3. zaj. komp. (2)
4. j. polski (4)
5. WDŻ (4)
1. matematyka (4)
2. j. polski (4)
3. plastyka (4)
4. religia (4)
5. zaj. tech. (4)
6. WF (SG)
Klasa VI 1. zaj. tech. (s.K)
2. matrmatyka (3)
3. WF (SG)
4. j. polski (3)
5. j. angielski (3)
6. plastyka (2)
1. j. polski (3)
2. przyroda (3)
3. matrmatyka (3)
4. religia (s.K)
5. j. angielski (3)
6. zaj. re. sp. (SG)
1. zaj. komp. (2)
2. j. polski (4)
3. muzyka (s.K)
4. historia (3)
5. WF (SG)
6. zaj. wych. (3)
1. j. polski (3)
2. matrmatyka (3)
3. przyroda (3)
4. historia (3)
5. j. angielski (3)
6. religia (2)
1. j. angielski (3)
2. matrmatyka (3)
3. j. polski (3)
4. j. polski (3)
5. przyroda (3)
6. zaj. re. sp. (SG)
Klasa VII 1. geografia (3)
2. matematyka (3)
3. WF (SG)
4. religia (3)
5. j. polski (4)
6. j. niemiecki (3)
7. historia (3)
1. fizyka (3)
2. biologia (3)
3. chemia (3)
4. matematyka (3)
5. j. polski (4)
6. j. angielski (3)
7. religia (3)
1. j. polski (3)
2. matematyka (3)
3. plastyka (3)
4. muzyka (2)
5. WF (SG)
6. j. niemiecki (3)
7. informatyka (2)
1. j. angielski (3)
2. biologia (3)
3. j. polski (3)
4. matematyka (3)
5. WF (SG)
6. zaj. wych. (1)
7. chemia (3)
1. historia (2)
2. j. angielski (3)
3. WF (SG)
4. j. polski (3)
5. geografia (3)
6. fizyka (3)
7. WDŻ (3)
Klasa VIII 1. WOS (2)
2. j. polski (2)
3. matematyka (3)
4. WF (SG)
5. j. niemiecki (3)
1. biologia (2)
2. chemia (2)
3. matematyka (3)
4. j. polski (1)
5. j. angielski (3)
6. religia (1)
7. WF (SG)
1. WOS (2)
2. j. angielski (3)
3. matematyka (4)
4. j. niemiecki (3)
5. j. polski (1)
6. WF (SG)
7. historia (3)
1. historia (s.K)
2. j. polski (s.K)
3. matematyka (s.K)
4. WF (SG)
5. j. angielski (3)
6. fizyka (2)
7. zaj. wych. (2)
1. j. angielski (3)
2. inf. (2)
3. j. angielski (3)
4. matematyka (2)
5. religia (2)
6. geografia (3)
7. fizyka (2)