KONTRAST CZCIONKA: A- A A+
Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Klasa I 1. Wychowanie fizyczne
2. EW
3. EW
4. EW
5. Religia
1. EW
2. EW
3. EW
4. EW
5. Kółko
1. Język angielski
2. Wychowanie fizyczne
3. EW
4. EW
5. Religia
1. Język angielski
2. EW
3. EW
4. Zajęcia komputerowe
5. Zajęcia dodatkowe
1. Wychowanie fizyczne
2. EW
3. EW
4. EW
Klasa II 1. EW
2. Wychowanie fizyczne
3. Język angielski
4. Matematyka
1. EW
2. Wychowanie fizyczne
3. Matematyka
4. Religia
5. EW
1. Religia
2. Matematyka
3. EW
4. EW
5. Kółko
1. Wychowanie fizyczne
2. Matematyka
3. Język angielski
4. EW
5. EW
1. EW
2. EW
3. Zajęcia komputerowe
4. Matematyka
5. Matematyka/PPP
Klasa III 1. EW
2. Matematyka
3. EW
4. Zajęcia komputerowe
5. Kółko Ekologiczne (P.Sutor - Głodzik)
1. Wychowanie fizyczne
2. Język angielski
3. EW
4. Matematyka
5. Religia
1. Wychowanie fizyczne
2. EW
3. Język angielski
4. Matematyka
5. Koło Matematyczne (E. Koźlak)
1. EW
2. EW
3. EW
4. Matematyka
5. EW
1. EW
2. Wychowanie fizyczne
3. Matematyka
4. Religia
Klasa IV 1. Przyroda
2. Zajęcia z wychowawcą
3. Matematyka
4. Język polski
5. Wychowanie fizyczne
1. Matematyka/PPP
2. Plastyka
3. Język angielski
4. Wychowanie fizyczne
5. Język polski
6. Religia
1. Historia
2. Język polski
3. Matematyka
4. Religia
5. Język angielski
6. Muzyka
1. Przyroda
2. Informatyka
3. Matematyka
4. Język polski
5. Wychowanie fizyczne
6. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
1. Matematyka
2. Technika
3. Język angielski
4. Język polski
5. Wychowanie fizyczne
Klasa V 1. Historia
2. Język polski
3. Wychowanie fizyczne
4. Religia
5. Matematyka
6. Zajęcia z wychowawcą
1. Język angielski
2. Matematyka
3. Język polski
4. Biologia
5. Wychowanie fizyczne
6. WDŻ
1. Matematyka
2. Historia
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język polski
6. Wychowanie fizyczne
1. Matematyka PPP
2. Język polski
3. Religia
4. Język angielski
5. Plastyka
6. Wychowanie fizyczne
7. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
1. Język polski
2. Matematyka
3. Technika
4. Język angielski
5. Muzyka
6. Kółko/PPP
Klasa VI 1. Język polski
2. Historia
3. Plastyka
4. Wychowanie fizyczne
5. Matematyka
6. Zajęcia z wychowawcą
7. Wolontariat
1. Język polski
2. Matematyka
3. Informatyka
4. Język angielski
5. Matematyka/PPP
0. Geografia
1. Język polski
2. Język angielski
3. Religia
4. Wychowanie fizyczne
5. Technika
6. Kółko
1. Historia
2. Język angielski
3. Matematyka
4. Wychowanie fizyczne
5. Religia
6. Język polski
7. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
1. Biologia
2. Matematyka
3. Wychowanie fizyczne
4. Muzyka
5. Język polski
6. WDŻ
Klasa VII 0. Biologia
1. Matematyka
2. Geografia
3. Chemia
4. Język angielski
5. Język polski
6. Zajęcia z wychowawcą
7. Wolontariat
1. Historia
2. Język polski
3. Fizyka
4. Matematyka
5. Język niemiecki
6. Wychowanie fizyczne
7. Plastyka
1. Matematyka/PPP
2. Geografia
3. Wychowanie fizyczne
4. Język polski
5. Chemia
6. Język angielski
7. Muzyka
8. WDŻ
1. Język polski
2. Matematyka
3. Biologia
4. Religia
5. Język niemiecki
6. Informatyka
7. Wychowanie fizyczne
8. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
0. Język angielski
1. Historia
2. Fizyka
3. Język polski
4. Matematyka
5. Religia
6. Wychowanie fizyczne
7. Kółko
Klasa VIII 0. WOS
1. Geografia
2. Matematyka
3. Język polski
4. Chemia
5. Język angielski
6. Zajęcia z wychowawcą
7. Wolontariat
0. Historia
1. Matematyka
2. Fizyka
3. Wychowanie fizyczne
4. Język polski
5. Informatyka
6. Język niemiecki
7. Religia
1. WOS
2. Matematyka
3. Język polski
4. Język angielski
5. Wychowanie fizyczne
6. Chemia
7. Chemia kółko
0. EDB
1. Matematyka
2. Historia
3. Wychowanie fizyczne
4. Biologia
5. Język polski
6. Język niemiecki
8. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
0. Historia kółko
1. Matematyka
2. Język polski
3. Fiyka
4. Wychowanie fizyczne
5. Język angielski
6. Religia
7. WDŻ